פתיחת תיקים ברשויות המס

פתיחת תיקים ברשויות המס – הנהלת חשבונות

איכן פותחים תיקים:

קיימים שלושה מוסדות עיקריים להם כל עסק חייב לדווח באופן שוטף על פעילותו. מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

מה נדרש לעשות לאחר פתיחת העסק:

 • מע"מ: כל עסק בישראל חייב לפתוח תיק במע"מ. העסק יכול שיהיה מאוגד כעוסק מורשה, עוסק פטור או שותפות. עוסק מורשה ושותפות גובים מע"מ עסקים מלקוחות ומקזזים מע"מ תשומות ששילמו להוצאות, וקיימת לגביהם דרישת דיווח ותשלום, וזאת בהתאם למחזור ההכנסות. עוסק פטור לעומת זאת אינו גובה מע"מ עסקים מלקוחות ואינו מזדכה על מע"מ תשומות ששילם.
 • מס הכנסה: כל עסק בישראל חייב לדווח ולשלם מקדמות מס הכנסה, פרט לעסקים להם נקבעו מקדמות מס בשיעור 0% כתוצאה מכך שהרווח הצפוי השנתי לעסק הוא נמוך ולא מגיע לידי תשלום מס בשנה השוטפת. עסקים אשר מעסיקים עובדים חייבים לדווח על ניכויי מס במקור שביצעו לעובדיהם.
 • ביטוח לאומי: כל אדם פרטי חייב לבצע תשלומים כל חודש לביטוח לאומי. בעלי עסקים לעומת שכירים מבצעים את התשלום בעצמם על ידי דיווח חודשי לביטוח לאומי. עסקים אשר מעסיקים עובדים חייבים לדווח ולשלם לביטוח לאומי את ניכויי ביטוח הלאומי שביצעו לעובדיהם וכן את תשלומי המעסיק, אותם חייב המעסיק לביטוח הלאומי בגין כל עובד.

משרד «קושנר רואה חשבון» במסגרת שירותי הנהלת חשבונות דואג שכל הדיווחים לכל הרשויות יבוצעו בזמן. הקפדה על עמידה בזמני ההגשה ותשלום, מונעת תשלומי קנסות וריביות לרשויות.

משוב מלקוחותינו

  אני עובד בקביעות עם רו"ח קושנר וצוות המשרד הנפלא שלו.

  המקצועיות, הנגישות והאדיבות של קושנר יוצאי דופן! אני ממליץ לכל מעסיק הזקוק לשירותי ראיית חשבון, חוות דעת למשרד העבודה או הכנת חישובים ביטחוניים, לשתף פעולה עם המשרד. תודה על הכל.

  ofeklaw.com

  פניתי למשרדו של קושנר עם בעיה דחופה עם משרד העבודה, שחייב אותי לספק אישורים.

  קיבלתי מענה מהיר, מקצועי ואדיב מצוות המשרד והתרשמתי שאכן מדובר בקבוצת אנשי מקצוע שעושים כל שביכולתם כדי להיפטר מלשכת העבודה.

  מנכ"ל

  משרד העבודה היה אצלי בבית וערך חקירה ולאחריה הוצא קנס גבוה. בעזרתו האדיבה והמהירה של צוות המשרד, שילמתי רק קנס קטן!

  קבלן בניין

  משרד העבודה היה אצלי בבית וערך חקירה ולאחריה הוצא קנס גבוה. בעזרתו האדיבה והמהירה של צוות המשרד, שילמתי רק קנס קטן!

  123