main-video

שירותים לשכירים

ראשית חשוב לציין שהמשרד שלנו נותן יחס מיוחד לשכירים ושני השירותים הראשיים (קבלת הפרשי שכר והחזרי מס) אותם משרדנו מספק מתוגמלים על בסיס הצלחה בלבד!
בישראל עובדים מעל 4 מיליון אנשים שמקבלים תלוש שכר ממעסיק. מדובר ביחסי עובד מעסיק אשר מטילים על המעסיק חובות רבות כלפי העובדים. מדובר במגוון רחב כל כך של חובות שלעיתים מעסיקים לא שמים לב לחלק מהם. מדובר בשני מישורים ולא רק במישור אחד!

המישור הראשון זה החובה של המעסיק לשלם זכויות סוציאליות לעובד כגון הפרשה לפנסיה, פיצויי פיטורין, שעות נוספות, תוספת משמרת, ותק, הבראה, חופשה, מחלה וכדומה. במישור זה קיימות הרחבות רבות המטיבות עם העובדים אך לעתים לא המעסיקים וגם לא העובדים אינם מודעים לכך. לעתים המודעות קיימת אך צריך לדעת לקבל את הפרשי השכר שלא שולמו על ידי המעסיק כנדרש.

במישור השני המעסיק מהווה צינור להעברת כספי מס הכנסה מהכיס שלכם לרשויות המס. אך מכיוון שמדובר בכספים שלכם המעסיק לא תמיד טורח לוודא שאתם לא משלמים מס ביתר. במצב זה שכיח מאד שאתם משלמים מיסים יותר ממה שצריך. תמיד צריך לבדוק האם שילמתם מס ביתר במיוחד לאור המצב שהבדיקה אינה עולה לכם.

קבלת הפרשי שכר ממעסיק


לכל שכיר בישראל יש זכות לקבל את זכויותיו עבור הפרשי שכר עד 7 שנים אחורה מכל עבודה בהתאם לחוק!
הניסיון שלנו מראה ש- 97% מכלל העובדים שפנו עלינו קיבלו כספים על הפרשי השכר בגין מקומות עבודה קודמים או נוכחיים.

במשרד רואה חשבון קושנר בהנהלתו של רואה חשבון ובודק שכר מוסמך קושנר פיטר עם ניסיון של מעל 15 שנים בעולם דיני עבודה, דואגים לכך שעובד שכיר יקבל כספים בגין הפרשי שכר שלא שולמו כנדרש על ידי המעסיק.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

החזרי מס לשכירים


משרדנו מומחה בתחום החזרי מס לשכירים ממס הכנסה וזאת במהירות ומקצועיות תוך מיצוי מקסימאלי של כל הזיכויים המגיעים לשכיר ממס הכנסה.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

קבלת הפרשי שכר ממעסיק


לכל שכיר בישראל יש זכות לקבל את זכויותיו עבור הפרשי שכר עד 7 שנים אחורה מכל עבודה בהתאם לחוק!
הניסיון שלנו מראה ש- 97% מכלל העובדים שפנו עלינו קיבלו כספים על הפרשי השכר בגין מקומות עבודה קודמים או נוכחיים.

במשרד רואה חשבון קושנר בהנהלתו של רואה חשבון ובודק שכר מוסמך קושנר פיטר עם ניסיון של מעל 15 שנים בעולם דיני עבודה, דואגים לכך שעובד שכיר יקבל כספים בגין הפרשי שכר שלא שולמו כנדרש על ידי המעסיק.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

דוח הפרשי שכר


רואה חשבון / בודק שכר מוסמך המומחה לחישובי שכר, עורך "דו"ח הפרשי שכר לעובד". הדו"ח כולל גם חישוב שעות נוספות, חישוב שעות שבת וחישוב הפרשי שכר על בסיס דוחות נוכחות במידה וקיימים. בתחילת הדו"ח מצוין מידע כגון שם המעסיק, תקופת עבודה, סוג משרה, הסכם קיבוצי / צו הרחבה אקטואלי לחישוב ועוד נתונים חשובים. בנוסף הדו"ח מציג בטבלאות ברורות את כל הנתונים מתלושי השכר בצורה מרוכזת ונוחה לעין.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

החזרי מס לשכירים


משרדנו מומחה בתחום החזרי מס לשכירים ממס הכנסה וזאת במהירות ומקצועיות תוך מיצוי מקסימאלי של כל הזיכויים המגיעים לשכיר ממס הכנסה.

לחץ כאן כדי לקרוא עוד

זכויות עובדים


 • פיצויי פיטורין
 • שכר מינימום
 • דמי הבראה
 • טופס 161
 • תלוש שכר
 • שעות נוספות
 • זכויות עובדי שמירה וניקיון
לחץ כאן כדי לקרוא עוד

icon 1
icon 2
icon 3
icon 4
icon 5
icon 6
icon 7
icon 8

  кнопка вверх
  צרו איתנו קשר